Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2011

nielubiemleka
nielubiemleka
8235 a1c0 420
Reposted fromdotwork dotwork viamoonlightdrive moonlightdrive
nielubiemleka
W słońcu ludzie wyglądają tak, jakby zasługiwali na to, aby żyć. W deszczu zaś wyglądają, jakby to, co najgorsze mieli jeszcze przed sobą.
— Elias Canetti
Reposted byyunyunyunnieniepotrzebnaprzygodafreakishKaMilkaoleannasandriretardolphin
nielubiemleka
0479 d174 420
Reposted bysavatage savatage
nielubiemleka
0498 c227
Reposted byzusiaebuebuebuflyingwhales
nielubiemleka

Ten czas mógł być dla nas cenną lekcją, lecz z jakiejś przyczyny nie chciało nam się niczego uczyć.

Nie wiem. Jestem zbyt głęboko zaplątany w samego siebie.

— H. Murakami
Reposted fromkawainka kawainka viamoonlightdrive moonlightdrive
3331 0e9e 420
Reposted fromkattrina kattrina viamoonlightdrive moonlightdrive
nielubiemleka
Jeszcze na strychu każdy
klei połamane skrzydła.
— Wojciech Młynarski, "Jeszcze w zielone gramy".
nielubiemleka
czasem tak mnie to wszystko męczy
że nawet nie mam siły źle się czuć
— Charles Bukowski
nielubiemleka
Ci wszyscy artyści, muzycy... Powinni być nieśmiertelni i wiecznie młodzi.
— no kurwa.
nielubiemleka
nie mogę tak żyć. nie mogę każdej nocy przewracać się z boku na bok i udawać, że to po prostu łóżko jest niewygodne.
— z serii 'stojąc przed lustrem'
Reposted frommandarynka mandarynka vialubie-lato lubie-lato
nielubiemleka
Deszcz przestanie padać. Zimno przeminie. W czyimś uśmiechu i w czyjejś czułej dłoni odczujesz, że znów jest wiosna i zaczniesz znów żyć.
— Phil Bosman, "Człowieku, lubię cię".
nielubiemleka
A dzisiaj usiądę na podłodze i pogadam sobie ze ścianą. Gdy zmęczą mnie już te zwierzenia, zasnę w ramionach poduszki.
nielubiemleka
niektórych rzeczy nie da się ogarnąć rozumem, więc trzeba mieć je w dupie
Reposted fromolala89 olala89 viamoonlightdrive moonlightdrive
nielubiemleka
Powiem panu jedno, człowiek wolny jest nieprzewidywalny. Nie tylko dla innych. Przede wszystkim dla siebie.
— Wiesław Myśliwski — Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromendAngel endAngel viamoonlightdrive moonlightdrive
nielubiemleka
Świat nie jest taki zły,
świat nie jest wcale mdły -
niech no tylko zakwitną jabłonie...
— Halina Kunicka

February 06 2011

nielubiemleka
3094 ba66
Happy Birthday, Bob :)
Reposted byJasiuuureasonscanneverwin

February 05 2011

nielubiemleka
6364 048b
Reposted bybhe0 bhe0
nielubiemleka
Zawieś swoje życie o jakąś gwiazdę, a noc ci nie zaszkodzi.
— Phil Bosmans
Reposted bynieklamunknown6ladyrock
nielubiemleka
Nie pomyl nieba z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu.
— Andrzej Sapkowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl